Home / Tag Archives: karmiel

Tag Archives: karmiel

Berati binjakëzohet me qytetin e Karmielit në Izrael.

Berati binjakëzohet me qytetin e Karmielit në Izrael. Në datën 9 Shkurt 2017 është nënshkruar në Izrael, në qytetin e Karmielit, Marrëveshja e Binjakëzimit ndërmjet qytetit të Beratit dhe Karmielit, për bashkëpunime në disa fusha si: kulturë, sociale, dhe shkëmbime eksperiencash mes stafeve bashkiake. Marrëveshja u nënshkrua nga Kryetaret e …

Read More »