Home / Plan Buxheti 2021-2023 & PBA / Bashkia Berat – Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit vjetor 2021