Home / Plan Buxheti 2020 / Vendim i Keshillit Bashkiak Nr.64 date 26.12.2019