Home / Rendi i dites dhe Relacionet / fondi rezerve per Guxim Cili