Home / Konsultime Publike / Seance konsultimi me publikun per Buxhetin afatmesem 2022-2024