Home / Kerkesa per informim / Rastet e kufizimit të së drejtës për informim