Home / Kerkesa per informim / Procedurat që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni