Home / Faza e rishikuar PBA 2019 - 2021 / PLAN PUNE PER DEGJESAT PUBLIKE