Home / Dokumentet e politikave dhe raportet / Raporti i Performancës Bashkia Berat 2022