Home / Buxheti 2024 dhe PBA 2025-2027 / Bashkia Berat – Relacion Buxheti 2024 dhe PBA 2024 -2026 – i scanuar