Home / Buxheti 2022 dhe PBA perfundimtare 2022-2024 / 6. Qendra Lira – programi 10140