Home / 2022 / May / 19

Daily Archives: 19/05/2022

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli  diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli  diplomës “Master Shkencor”   Në zbatim të nenit 26, pika 2 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  i  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   …

Read More »