Home / Aktivitete / Shqipëria ndër vitet 1858-1945 e fokusuar nga artistët e kohës

Shqipëria ndër vitet 1858-1945 e fokusuar nga artistët e kohës

Me rastin e 28 nëntorit në qytetin e Beratit është hapur ekspozita e fotografive të artistëve të mëdhënj shqiptarë. Në këtë ekspozitë pasqyrohet një larmi e madhe tematikash, skena nga jeta e përditshme, peisazhe të jetës së fshatit dhe qytetit, ceremoni fetare dhe mortore, portrete kryengitësish shqiptarë, personalitete të njohura apo portrete të panjohura.

Home / Activities / Albania during 1858-1945 captured by artists of the time

Albania during 1858-1945 captured by artists of the time

On the occasion of 28 of October, a photo exhibition opened in the city of Berat featuring some of the great Albanian artists. The photos reflect a variety of topics, scenes from daily life, city and rural landscapes, religious and funeral ceremonies, portraits of Albanian insurgents, known or unknown personalities.