Home / 2018 / October / 08

Daily Archives: 08/10/2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE     Drejtor  në  Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike     Në zbatim të nenit 26, pika 4 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE       Drejtor në Drejtorinë e Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve       Në zbatim të nenit , 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. …

Read More »