Home / Të Reja nga Rinia / Takim me të Rinjtë

Takim me të Rinjtë

Në datën 27 Prill, Bashkia Berat organizoi një takim me studentë dhe specialistë të rinj në fushën e trashëgimisë kulturore. Në takim pjesëmarrësit morën informacion mbi aktivitetet e projektit SUSTCULT si dhe shkëmbyen ide dhe eksperienca mbi përfshirjen e të rinjve në përgjithësi dhe në fushën e trashëgimisë në veçanti.

Të rinjtë shfaqën interesimin e tyre për të pasur mundësi që të jenë me shumë të angazhuar në komunitetin ku ata jetojnë ndërsa specialistët e Bashkisë morrën përsipër të krijojnë mekanizmat e nevojshëm për të koordinuar në mënyrë sa më efektive pjesëmarrjen rinore në qytet. Hapat e tjera që priten të ndërmerren janë hartimi i politikave lokale rinore, krijimi i një grupi koordinator lokal rinor i cili do të nxisë dhe do të koordinojë inisiativat rinore që vijnë nga organizata, grupe dhe individë të ndryshëm në fushën e rinisë.

 

 

Home / Takim me të Rinjtë

Takim me të Rinjtë

Në datën 27 Prill, Bashkia Berat organizoi një takim me studentë dhe specialistë të rinj në fushën e trashëgimisë kulturore. Në takim pjesëmarrësit morën informacion mbi aktivitetet e projektit SUSTCULT si dhe shkëmbyen ide dhe eksperienca mbi përfshirjen e të rinjve në përgjithësi dhe në fushën e trashëgimisë në veçanti.

Të rinjtë shfaqën interesimin e tyre për të pasur mundësi që të jenë me shumë të angazhuar në komunitetin ku ata jetojnë ndërsa specialistët e Bashkisë morrën përsipër të krijojnë mekanizmat e nevojshëm për të koordinuar në mënyrë sa më efektive pjesëmarrjen rinore në qytet. Hapat e tjera që priten të ndërmerren janë hartimi i politikave lokale rinore, krijimi i një grupi koordinator lokal rinor i cili do të nxisë dhe do të koordinojë inisiativat rinore që vijnë nga organizata, grupe dhe individë të ndryshëm në fushën e rinisë.