Home / Të Reja nga Rinia / Aktivitete Rinore

Aktivitete Rinore

Fondacioni Vodafone organizoi ne qytetin e Beratit nje takim me anetare te komunitetit per te kerkuar thirrje per projekte te cilat fondacioni mund te mbeshtese. Gjithashtu Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise organizoi nje takim me te rinjte e Beratit per konsultimin e Strategjise Kombetare te Rinise.

Home / Latest from Youth / Youth Activities

Youth Activities

Vodafone Foundation organised in the city of Berat a meeting with members of the community in a call for projects which the foundation could support. In addition, the Ministry of Youth and social wellbeing organised a meeting with youth from the city of Berat to consult Youth Nationa Strategy.