Home / Të Reja nga Rinia / Krijimi i Qendres Rinore Berat

Krijimi i Qendres Rinore Berat

Qendra Rinore Berat është krijuar pas një bashkëpunimi midis Korpusit të Paqes, Bashkisë Berat dhe Bibliotekës Vehxhi Buharaja. Në hapjen e sa kanë kontribuar në vitë shumë kontribuues ku ndër më të spikaturit janë Vullnetarët e Korpusit të paqes, pa ndihmëne të cilëve kjo qendrë do të ishte e pamundur që të hapej.