Home / Plani i Pergjithshem Vendor / 3.Dokumenti i Strategjise te Zhvillimit te Territorit