Home / Organizimi dhe funksionimi i Bashkise / Procedura për të bërë kërkese, ankesë dhe sinjalizime organeve të bashkisë