Home / Rendi i dites dhe Relacionet / relacion preventiv mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen ne shtresat ne nevoj