Home / Investime / Investimet ne Bashkine Berat

Investimet ne Bashkine Berat

Lista e investimeve ne Berat :

Ne fushen e investimeve te perfunduara dhe ne proces:
✓ Rikonstruksion dhe rikualifikim i lulishtes Perendimore dhe suplementi i sheshit “Teodor Muzaka” me vlere investimi  69 549 626  leke.
✓ Rehabilitimi i Fasadave te ndertesave pergjate Bulevardit “Republika” me vlere investimi  36 941 510  leke.
✓ Rikualifikim dhe Rikonstruksion i parkut“Deshmoret e Kombit”, trotuareve dhe unazes perimetrale me vlere investimi  81 232 082  leke.
✓ Rikonstruksioni i Bibliotekes “ Vehxhi Buharaja” Vlera e Investimit  34 570 859  leke.
✓ Rikonstruksioni i trotuareve, parmakeve dhe ndricimin ne segmentin
Ura e varur- Ura e Gorices Vlera e investimit  57 830 323  LEKE
✓ Rikonstruksioni i trotuareve ne rrugen ‘Antipatrea’, segmenti Bashki-Gjykate Vlera e investimit  10 769 425  LEKE
✓ Rikualifikim dhe rikonstruksion ne lagjen “D. Kastrioti” Berat
Vlera e investimit  24 828 818  LEKE
✓ Rikualifikim dhe rikonstruksion i hapsirave urbane ne lagjen “Barrikade” Berat . Vlera e investimit : 13 310 994 LEKE
✓ Rikonstruksioni i Cerdhes Nr. 1 ne lagjen ‘30 Vjetori’
Vlera e investimit : 12 658 382 LEKE
✓ Ndertim lulishte ne lagjen ‘D. Kastrioti’ Vlera e investimit 1 662 735 LEKE
✓ Hartimi i projekteve per zhvillimin e qytetit .

Jane hartuar projektet:
Rikonstruksioni i rruges “Stadiumi i ri – Stadiumi i vjeter” si dhe rruget lidhese me te, vlera e investimit 370 000 000 leke.
Rikonstruksion i trotuarit, ndricimit dhe riveshja me shtresat asfaltike , rruga “Antipatrea ” segmeni Ura e varur- Ura e Gorices. Vlera e investimit 56 610 958 leke
Rikualifikim dhe rikonstruksion i rruges “ Santa Lucia Filippine”
Rikonstruksion i rruges ish- Mulliri i vjeter – Bordi i Kullimit , Ura e re.
Rikonstruksion dhe rehabilitim i rrjetit KUZ ne Njesine administrative Nr.1.
Rikonstruksion dhe rehabilitim i hapesirave te gjelbera ne segmentet e rruges Spitali Rajonal – Shkolla “Thimi Tani” .
Rehabilitim dhe rikonstruksion i rrugeve te brendshme ish-Pjeshkorja ne lagjjen “ 30 vjetori”.
Parcelizim dhe sistemim i varrezave ne Suelas.
Ndertimi i KUZ ne fshatin Mbreshtan.
Ndertim i ujesjellesit Paftal.
Projekt restaurimi i çative në dy monumente të kategorisë së parë në lagjen Goricë.
Restaurim, konservim, konsolidim dhe mirembajtje e pamjes se jashtme arkitektonike te lagjes“MANGALEM”, Berat (e pjesshme me 16 banesa)
Ndertimi i KUZ ne fshatin Lapardha.
Rikonstruksion dhe asfaltim i rruges Berat – Drobonik (faza e I), Bashkia Berat .

Investime te tenderuara dhe ne proces:

Ndertim i Kulles se Sahatit me vlere 4 035 786

Rikonstruksioni i Bashkise se Re, me vlere rreth 91 milion te reja

“Projekt per objekte te infrastruktures se ujitjes , kullimit dhe mbrojtjes nga permbytjet per periudhen 2016 me vlere 70.7 milion te reja .“

Rivitalizim i shetitores “Republika” dhe Sheshit Qendror “Teodor Muzaka” Loti 3 Berat . Vlera 153 190 665 LEKE

https://www.youtube.com/watch?v=FaH20Cqgs0M&feature=youtu.be