Home / Investime / Projekti “Rrugë të Bardha”

Projekti “Rrugë të Bardha”

Nga qyteti, në fshat, për mirëmbajtjen e rrugëve në çdo pëllëmbë
Aktualisht ndërhyrja po kryhet në rrugët e brendshme të Veterrikut, në njësinë Administrative Velabisht ✅
Në kuadër të Projekti “Rrugë të Bardha”, në shërbim të banorëve të zonave rurale 🤝