Home / Të Reja / Hartat turistike

Hartat turistike

Pergatitet harta e re turistike , nje bashkepunim i frytshem i Bashkise Berat dhe Institutit “Adriapolit”. Harta do te jete ne dispozicion te fluksit turistik prane Zyres se Informacionit Turistik.

 

 

Web turistik per Beratin :

  http://explorealbania.al/