Home / Të Reja nga Rinia / Fuqizimi Rinor

Fuqizimi Rinor

Në datën 2 Prill Bashkia Berat së bashku me grupe rinore në qytetin e Beratit organizoi aktivitetin “Fuqizimi Rinor”. Qëllimi i aktivitetit ishte të shpalosej kontributi i disa prej grupeve rinore të formuara rishtas në qytet. Këto grupe janë Berat-Interlink dhe Ambasadorët e Natyrës të cilat janë themeluar kryesisht me kontributin e vullnetarëve të Korpusit të Paqes Z, Devaughn Wilson, JohnFlannagan dhe Michael Johnson. Gjatë aktivitetit u prezantua puna e bërë nga këto grupe, disa prej nxënësve u pajisën me certifikata dhe u diskutua për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën e qytetit. Nuk munguan dhe castet emocionale si rrjedhojë e përfundimit të shërbimit të dy prej vullentarëve të Korpusit të Paqes, Z. Devaughn Wilson dhe John Flannagan.

Home / Fuqizimi Rinor

Fuqizimi Rinor

Në datën 2 Prill Bashkia Berat së bashku me grupe rinore në qytetin e Beratit organizoi aktivitetin “Fuqizimi Rinor”. Qëllimi i aktivitetit ishte të shpalosej kontributi i disa prej grupeve rinore të formuara rishtas në qytet. Këto grupe janë Berat-Interlink dhe Ambasadorët e Natyrës të cilat janë themeluar kryesisht me kontributin e vullnetarëve të Korpusit të Paqes Z, Devaughn Wilson, JohnFlannagan dhe Michael Johnson. Gjatë aktivitetit u prezantua puna e bërë nga këto grupe, disa prej nxënësve u pajisën me certifikata dhe u diskutua për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në jetën e qytetit. Nuk munguan dhe castet emocionale si rrjedhojë e përfundimit të shërbimit të dy prej vullentarëve të Korpusit të Paqes, Z. Devaughn Wilson dhe John Flannagan.