Home / Faza e rishikuar PBA 2019 - 2021 / KONFIRMIM VKB NGA PREF Q BR QERSHOR 2018