Home / 2023 / May

Monthly Archives: May 2023

Njoftim per degjese publike

Bashkia Berat ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor të disa njesive konkretisht 1/28, 1/133, 1/135, sipas përcaktimeve të ligjit 115/2014 dt. 31.07.2014, “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, dhe në zbatim të parashikimeve të ligjit nr.107/2014 “Për planifikimin dhe Zhvillimin …

Read More »