Home / 2023 / March (page 2)

Monthly Archives: March 2023

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ” Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të …

Read More »

KONKURS

Çmimi letrar 2023   “Vexhi Buharaja 2023 ” Ediconi i IV- te    Jeteshkrimi i poetit, perkthyesit , studiuesit , emermbajtesit te bibliotekes se qytetit Berat,  Vexhi Buharaja  U lind me 12 Maj 1920, në lagjen “Murat Çelepi” në Berat, i biri i Hoxhë Ibrahimit të Ismail Efendiut. Mësimet fillestare i …

Read More »