Home / Investime / Zyra e Informacionit Turistik

Zyra e Informacionit Turistik

Në qendër të qytetit është duke u ndërtuar Zyra e ardhshme e Informacionit Turistik për qytetin e Beratit. Zyra do ti shërbejë të gjithë bizneseve turistike duke shpërndarë informacion si dhe duke vepruar si një qendër e zhvillimit të turizmit në bashkinë e re të Beratit.

Në zyrë do të ofrohen shërbime novatore interpretuese dhe ndërvepruese me turistë, grupe turistësh dhe studentë. Disa nga këto shërbime janë: zhvillimi e ekspozitave të përkohshme në zyrë në lidhje me aspekte specifike të sitit të Beratit, krijmin e mjedisit multimedial për shfaqjen e materialeve multimedia si video, filma dhe rindërtime ne 3D, krijimin i kendit te bizneseve turistike, krijimi i kioskes dixhitale per te marre te dhena te sakte nga turistet, si origjina, fluksi, shpenzimet etj. Në këtë projekt kontribues janë qeveria Shqiptare, Bashkia Berat dhe Risi Albania.