Home / Aktivitete / Workshop mbi qeverisjen vendore

Workshop mbi qeverisjen vendore

Sot ne ambientet e Hotel Grand White City, USAID zhvilloi workshop per administratoret e njesive vendore, per rritjen e performances ne pune si dhe implementimin e Reformes Administrative Territoriale . Disa nga pikat kryesore te ketij takimi ishin: Njohja me ligjin e ri te Vetqeverisjes vendore, Sqarimi i rolit te administratoreve vendore ne menaxhimin e pergjithshem bashkiak, menaxhimin e financave vendore, buxhetimin dhe mbledhjen e te ardhurave dhe identifikimin problematikave te qeverisjes vendore, Njohja me funksionet e reja dhe sfida me implememtimin e tyre ne nivel njesie, Promovimi i perfshirjes se qytetareve ne proceset e vendimmarrjes dhe rritje e pjesmarrjes se grupeve te komuniteteteve lokale dhe te shoqerise civile dhe aktoreve te tjere me ndikim ne komunitetet vendore. Workshopi u drejtua nga Fatlum Nurja Ekspert i decentalizimit PLGP/USAID, Loreta Memo eksperte per shoqerine civile PLGP/ USAID dhe Silvana Meko eksperte e taksave/ tarifave vendore PLGP/ USAID.