Home / Aktivitete / Takimi me UNICEF dhe NPF

Takimi me UNICEF dhe NPF

Drejtoria e Sherbimit Social ne bashkepunim me UNICEF dhe NPF (Fondacioni Ndihme per Femijet) eshte duke punuar per hartimin e Planit Social per Bashkine Berat.Ne kete kuader jane organizuar tryeza pune me specialiste te sherbimeve sociale, ku eshte diskutuar mbi rajonizimin e sherbimeve sociale ,fokus grupet perfitues, dhe perspektiven e zgjerimit te sherbimeve sociale per shtresat ne nevoje.personat me aftesi te kufizuar(P.A.K),grate kryefamiljare,femijet ,mosha e trete,dhe komunitetit rom dhe egjiptian.
Dje u organizua takimi per diskutimin e planit social me pjesemarrjen e Drejtores se NPF znj.Shpresa Spahiu , eksperte e UNICEF znj.Delina Nano, Drejtore e Zyres Rajonale te Sherbimit Social Berat znj.Mirela Buhuri ,Drejore e Sherbimit Social Bashkia Berat znj.Vjollca Hoxha ,koordinatorit i projektit te PNUD z.Robert Nazari, specialiste te sherbimit social Bashkia Berat ,perfaqesues te komunitetit rom dhe egjiptian.
Ky takim sherbeu per te permiresuar disa objektiva te Planit dhe per te finalizuar Hartimin perfundimar te tij.