Home / Aktivitete / Takimi i Kryetarit të Bashkisë z. Petrit Sinaj me ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri z. Christoph Graff

Takimi i Kryetarit të Bashkisë z. Petrit Sinaj me ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri z. Christoph Graff

Gjatë takimit të Kryetarit të Bashkisë z. Petrit Sinaj me ambasadorin e Zvicrës në Shqipëri z. Christoph Graff dhe përfaqësues të lartë të qeverisë zvicerane dhe kooperacionit zviceran, ku u shpreh angazhimi i qartë i qeverisë zvicerane dhe Bashkisë së Beratit në lidhje me financimin e tri projekteve në Berat:

Menaxhimi i mbetjeve urbane në nivel rajonal

investimet në rrjetin e kanalizimeve për Bashkinë e Beratit

si dhe fuqizimi i stafit të Drejtorisë së Financave për menaxhimin financiar. 


Së fundi, qeveria zvicerane ka miratuar edhe financimin e mbështetjes së trajnimit të nxënësve në shkollën e mesme profesionale “Kristo Isak” në qytetin tonë.