Home / Aktivitete / Takim informues mbi detyrimet tatimore vendore

Takim informues mbi detyrimet tatimore vendore

Ne ambientet e Bashkise ne daten 09.03.2017, ne bashkepunim me USAID u organizua nje sesion informimi /diskutimesh me stafin e Bashkise nga drejtoria e taksave, marrdhenieve me publikun/ zyres se sherbimeve me nje ndalese, dhe anetare te Komisionit qytetar, qe synon rritjen e shkalles se informimit/transparences se komunitetit qytetar-biznes mbi detyrimet vendore dhe inkurajimin e komunikimit nderaktiv administrate e Bashkise- qytetar- biznes, e që ndihmon ne permbushjen ne nje shkalle me te larte te detyrimeve tatimore vendore nga ana e tyre.
Gjate ketij takimi u prezantuan dhe dy materiale informuese per taksat dhe tarifat 2017, qe jane finalizuar nga USAID ne bashkepunim me Bashkine Berat,qe do te jene ne dispozicion te bizneseve dhe qytetareve.Keto materiale i gjeni te uploduara ne faqen zyrtare te Bashkise.