Home / Investime / Riparime dhe mirembajtje rrugesh ne Njesine administrative Sinje

Riparime dhe mirembajtje rrugesh ne Njesine administrative Sinje

Riparime dhe mirembajtje ne rruget e lagjeve dhe te parcelave ne lagjet Mucaj, Rrapushi, Sulaj,Rizaj, Hoxhaj, Njesia Administrative Sinje, Bashkia Berat.