Home / Investime / Riparim i rruges ne fshatin Mbolan, Njesia Administrative Sinje, Bashkia Berat

Riparim i rruges ne fshatin Mbolan, Njesia Administrative Sinje, Bashkia Berat

Riparim i rruges ne fshatin Mbolan, Njesia Administrative Sinje, Bashkia Berat