Home / Investime / Rikonstruksioni i trotuareve Bashki-Gjykate

Rikonstruksioni i trotuareve Bashki-Gjykate

Kane filluar  punimet per rikonstruksionin e trotuareve ne te dy krahet pergjate segmentit Bashki – Gjykate. Investimi parashikon zevendesimin e impianteve nentokesore si dhe zevendesimin e ndricimit rrugor.