Home / Investime / Rikonstruksioni i segmentit Ish Divizioni – Uznove

Rikonstruksioni i segmentit Ish Divizioni – Uznove

Vlera e plotë e projektit            =        17. 300.000   lekë

Ky investim ka ndryshuar rënjësisht imazhin e kësaj zone të qytetit dhe ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e banorëve. Tashmë bashkë me ndriçimin dhe gjelbërimin e parashikuar në këtë trotuar qytetit i është rikthyer një prej zonave   më me interes për investime publike dhe private.