Home / Investime / Rikonstruksioni i lulishtes “Deshmoret e Kombit”

Rikonstruksioni i lulishtes “Deshmoret e Kombit”

Do te fillojne se shpejti punimet per rikonstruksionin e parkut Deshmoret e Kombit.Investimi parashikon nje nderhyrje rrenjesore si per trOtuarin ashtu edhe per rrugen ne pjesen e poshtme te parkut.