Home / Investime / Rikonstruksioni i fasadave pergjate bulevardit “Republika”

Rikonstruksioni i fasadave pergjate bulevardit “Republika”

Vijon puna per rikonstruksionin e fasadave te ndertuara pergjate bulevardit “Republika”.Ky projekt rehabilitimi urban ploteson investimet e kryera ne zonen BID (Bulevardi “Republika” dhe sheshi Teodor Muzaka ),zone e cila do te perdoret nga qytetaret dhe turistet dhe jep mundesi te medha per bizneset.Rikonstruksioni I fasadave financohet nga grante te Qeverise Shqiptare.

Data e fillimit te punimeve 24/03/2015.Kontrata e lidhur me firmen sipermarrese do te realizohet brenda 90 diteve.