Home / Investime / Rikompozimi i Fasades se Kopshtit 1 Qershori

Rikompozimi i Fasades se Kopshtit 1 Qershori

Kjo nderhyrje eshte bere e mundur ne bashkepunim me Drejtorine Ekonomike te Arsimit. Rikompozimi i ri i fasades ka permiresuar ndjeshem imazhin e ketij objekti parashkollor ne prag te fillimit te vitit te ri arsimor, duke perdorur me eficence fornde minimale per realizimin e tij.