Home / Investime / Restaurimi i Fasades Babe Dude Karbunara

Restaurimi i Fasades Babe Dude Karbunara

Kjo nderhyrje eshte bere ne bashkepunim me Drejtorine e Gjimnazit Babe Dude Karbunara. Ne ket aspekt eshte permiresuar ndjeshem imazhi i kesaj shkolle ne prag te fillimit te vitit te ri shkollor, duke perdorur me eficence fonde minimale per realizimin e tij.