Home / Investime / Rehabilitimi i rrugeve ne Njesine Administrative Roshnik

Rehabilitimi i rrugeve ne Njesine Administrative Roshnik

Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Bashkia Berat ka nderhyre per rehabilitimin e rrugeve dhe hapjen e disa segmenteve rrugore ne Lagjen “Lodhisht” ,fshati Karkanjoz, Njesia Administrative Roshnik.