Home / Investime / Punimet e Ndermarrjes se Gjelberimit

Punimet e Ndermarrjes se Gjelberimit

Gjatë ditës së djeshme, Ndërrmarja e Gjelbërimit realizoi në Njësinë Administrative Otllak pastrimin e barërave dhe mbetjeve të ndryshme në pjesët e gjelbërta të fshatrave Otllak dhe Dyshnik, të shoqëruara edhe me korrjen e barit dhe krasitjen e shkurreve dekorative.

 
Gjithashtu, prashitja e luleve si dhe shkulja e barërave në trafikndarësen e segmentit Ypsilon-Ure re e Velabishtit, ishte edhe një nga detyrat e tjera të realizuara nga punonjësit tanë.