Home / Investime / Punime e ujësjellës-kanalizime në Rajonin nr.1

Punime e ujësjellës-kanalizime në Rajonin nr.1

Vazhdojmë me ritme të larta punimet e ujësjellës-kanalizimeve në rajonin nr.1
Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin banorëve.