Home / Të Rejat nga Trashëgimia / Projekti Revato përzgjedh pesë shtëpi për restaurim

Projekti Revato përzgjedh pesë shtëpi për restaurim

Ditën e Shtunë, datë 13 Tetor 2012 në sallën e bibliotekës Berat u zhvillua takimi i radhës në kuadrin e projektit REVATO.
Mbledhje e hapur për përcaktimin e kritereve të përzgjedhjes së disa çative të shtëpive monument kulture që do të restaurohen me financim nga projekti REVATO dhe  Shoqata për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës (SHMMK).
Në pjesën e parë të ditës u diskutua rreth kritereve përzgjedhëse të shtëpive monument kulture, të cilave do tu restaurohen çatitë.
Me pas u bë një prezantim i secilës shtëpi monument, të konsideruara për ndërhyrje. Në pjesën e dytë të ditës u perzgjodhën shtëpitë monument sipas kritereve të paracaktuara, në mënyrë të hapur dhe ne bazë të një komisioni të ngritur i cili vlerësoi në bazë të këtyre kritereve.