Home / Aktivitete / Prezantimi i sistemit te Zyres me Nje Ndalese

Prezantimi i sistemit te Zyres me Nje Ndalese

Gjate prezantimit nga ekspertet e USAID ,ne kuader te Projektit per Planifikimin e Qeverisjes Vendore (PLGP) me stafin e Bashkise, te sistemit elektronik te Zyres me Nje Ndalese,qe do te jete ne sherbim te qytetareve.Në Zyrën me një Ndalesë nëpërmjet sistemit te rregjistrimit online të ankesave dhe kërkesave do të bëhet e mundur ofrimi i shërbimeve dhe përgjigja në kohë e kërkesave të qytetareve, nëpërmjet sporteleve të vendosura për këtë qëllim, duke shmangur pritjet e qytetarëve në zyrat e Bashkisë.