Home / Investime / Permiresimi i cilesise se sherbimit per ndricimin publik

Permiresimi i cilesise se sherbimit per ndricimin publik

Ndermarrja e Sherbimeve Publike e kompletuar me mjete te nevojshme ka rritur shpejtesine dhe cilesine e sherbimit per mirembajtjen e ndricimit publik dhe ndryshimin llambave cilesore Led.