Home / Investime / Përfundon rehabilitimi i rrugës hyrëse në shkollën “Xhemal Cekini”, në lagjen “Uznovë”,

Përfundon rehabilitimi i rrugës hyrëse në shkollën “Xhemal Cekini”, në lagjen “Uznovë”,

Përfunduam rehabilitimin e rrugës hyrëse në shkollën “Xhemal Cekini”, në lagjen “Uznovë”,
Rrugë e cila u shërben fëmijëve të shkollës dhe familjarëve të zonës.