Home / Investime / Përfundon sinjalistika në investimin më të ri për qytetin e Beratit.

Përfundon sinjalistika në investimin më të ri për qytetin e Beratit.

Përfundon sinjalistika në investimin më të ri dhe me shumë vlerë për qytetin e Beratit.
Segmenti i ri bypass i vogël 650m ku përfshihet dhe rrethrrotullim i ri i cili ndihmon qarkullimin rrugor.
Projekti i riasfaltimit dhe rehabilitimit të plotë të aksit rrugor prej 1.5 km.
Ky investim përmirëson aksesin në qytetin e Beratit dhe rrit sigurinë rrugore.