Home / Të Reja Nga Ekonomia / Organizohet Konferenca Ekonomike Gjermani-Shqipëri

Organizohet Konferenca Ekonomike Gjermani-Shqipëri

Shoqata Ekonomike Gjermani-Shqipëri me qendër në Berlin (DAW) dhe Lidhja Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Tiranë (DIHA) me mbështetjen e Bashkisë, Këshillit të Qarkut, dhe Institucionit të Prefektit të Qarkut të Beratit, organizuan për sipërmarrësit e rajonit në qytetin muze një veprimtari dy ditore informimi e kontakti me një grup biznesmenësh gjerman

Aktiviteti u organizua në bibliotekën “Vexhi Buharaja” të qytetit të Beratit.  Në emër të delegacionit ekonomik gjerman përshëndeti Hans-Jyrgen Myler, President i Shoqatës Ekonomike Gjermani-Shqipëri, i cili e ka cilësuar këtë konferencë si një pikënisje të bashkëpunimit të ndërsjelltë midis sipërmarrjeve në rajonin e Beratit me sipërmarrjet gjermane në fushën ekonomike. Më pas e mori fjalën kryetari i Bashkisë Z. Fadil Nasufi, i cili i njohu miqtë gjerman me vlerat historike e kulturore të qytetit, si dhe resurset e shumta të Beratit, sidomos në prodhimin e fruta-perimeve, ullirit, rrushit, fikut të thatë, prodhimeve blegtorale etj.
Gjatë fjalës së tij, mes të tjerash, Ministri Pollo foli për marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy vendeve tona, një marrëdhënie që është mbështetur kryesisht mbi ndihmën që Republika Federale ka dhënë për Shqipërinë, sidomos në periudhën e vështirë të rrëzimit të komunizmit dhe tranzicionit që vijoi.

Anette Kasten, Sekretare e Përgjithësme e Lidhjes Gjermane të industrisë e Tregëtisë në Shqipëri, prezantoi shërbimet e kësaj lidhjeje për biznesin Gjerman në Shqipëri dhe për atë Shqiptar në Gjermani.

Home / The Latest from the Economy / Organizohet Konferenca Ekonomike Gjermani-Shqipëri

Organizohet Konferenca Ekonomike Gjermani-Shqipëri

Shoqata Ekonomike Gjermani-Shqipëri me qendër në Berlin (DAW) dhe Lidhja Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Tiranë (DIHA) me mbështetjen e Bashkisë, Këshillit të Qarkut, dhe Institucionit të Prefektit të Qarkut të Beratit, organizuan për sipërmarrësit e rajonit në qytetin muze një veprimtari dy ditore informimi e kontakti me një grup biznesmenësh gjerman

Aktiviteti u organizua në bibliotekën “Vexhi Buharaja” të qytetit të Beratit.  Në emër të delegacionit ekonomik gjerman përshëndeti Hans-Jyrgen Myler, President i Shoqatës Ekonomike Gjermani-Shqipëri, i cili e ka cilësuar këtë konferencë si një pikënisje të bashkëpunimit të ndërsjelltë midis sipërmarrjeve në rajonin e Beratit me sipërmarrjet gjermane në fushën ekonomike. Më pas e mori fjalën kryetari i Bashkisë Z. Fadil Nasufi, i cili i njohu miqtë gjerman me vlerat historike e kulturore të qytetit, si dhe resurset e shumta të Beratit, sidomos në prodhimin e fruta-perimeve, ullirit, rrushit, fikut të thatë, prodhimeve blegtorale etj.
Gjatë fjalës së tij, mes të tjerash, Ministri Pollo foli për marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy vendeve tona, një marrëdhënie që është mbështetur kryesisht mbi ndihmën që Republika Federale ka dhënë për Shqipërinë, sidomos në periudhën e vështirë të rrëzimit të komunizmit dhe tranzicionit që vijoi.

Anette Kasten, Sekretare e Përgjithësme e Lidhjes Gjermane të industrisë e Tregëtisë në Shqipëri, prezantoi shërbimet e kësaj lidhjeje për biznesin Gjerman në Shqipëri dhe për atë Shqiptar në Gjermani.