Home / Të Reja Nga Ekonomia / Prezantim Analiza e Punes 2013 dhe Projekt Buxheti 2014

Prezantim Analiza e Punes 2013 dhe Projekt Buxheti 2014